דבר הרב – אלול תשס"ט

[heading style="1"]אני לדודי ודודי לי[/heading]

אלול. 'אריה שאג מי לא ירא', ובכל זאת לא קל לעשות חשבון נפש אמיתי ונוקב. המחשבות על מצבנו עלולים לעטוף אותנו בייאוש ח"ו, ובפרט בהעלותנו על דעתנו שמשנה שעברה בקושי היטבנו דרכנו ואולי ח"ו בכלל לא. קבלנו על עצמנו להשתנות, אך היצר הרע עומד תדיר בעוכרנו לוודא שלא יישאר הרבה מאותם הקבלות הטובות שקיבלנו. ובכל זאת, עלינו לדעת שדווקא בגלל מיעוט ערכינו – חשובה עבודתנו הפשוטה לפני הקב"ה.

משל למלך גדול ורם, שאחד משריו החשובים פגע בו ועל כן נגזר דינו למיתה. למרות זאת, ומרוב אהבת המלך אליו, נתן לו המלך הזדמנות לבקש סליחה ומחילה. ויעש השר כן, ויתנפל לפני המלך בבכי ותחנונים, ויבטיח בהן צדקו שלעולם לא ישוב לכסלה עוד. התעוררו רחמי המלך המרובים, ויסלח לו ויחון אותו מעונשו, ובתנאי שלעולם לא ישוב למעשה זה.

לתקופת הימים עבר המלך בחוצות העיר, ויעמוד שם איש עני ונבער, ויפגע בכבודו של המלך. ויצו המלך להודיעו כי אם לא ימהר להתחרט, עלול דינו להיחרץ חלילה. ויבקש את סליחת המלך, ויקבל על עצמו לשוב מהנהגתו הרעה, ויסלח לו המלך וירחמהו. כעבור תקופה שכח העני הנבער מהבטחתו, ושוב פגע במלך. שוב ביקש סליחה, ושוב מחל לו המלך. כך אירע מספר פעמים.

לשרי המלך שתמהו מדוע שונה ההנהגה בין השר החשוב לעני זה. הסביר המלך: הנה השר, יודע את כבודי ואת גדולתי. אם היה שב לסורו, סימן שעצם בקשת המחילה לא הייתה בלב שלם. היה עליו להתחרט כ"כ מעומק לב בצער ובתשובה אמיתית, עד שלעולם לא יכול היה לשוב לסורו. לא כן העני, אצלו יש לי נחת רוח מעצם בקשת המחילה הנעשית בתמימות ומתוך רצון אמיתי להשתנות. יודעני, כי רק צרותיו וקשייו גרמו להתנהגותו כך. אדרבה, שמח אני לראות את גודל בטחונו בי, אמחל לו, ועל ידי כך יראו כי מלך מוחל וסולח אני, ובלבד שיתכוון אל התשובה בכל לבו ורצונו הכנה.

והנה בספה"ק מבואר כי עיקר עבודתנו לפני ביאת המשיח – להתחזק באמונה אמיתית שהקב"ה חנון המרבה לסלוח. מבחינה מסוימת דומים אנו לאותו עני שאין לו הרבה השגות במלך, וכל ימיו מלאים בטרדות שונות, ועל כן לפעמים שוכח מאשר הבטיח, ושוב מבקש סליחה בהתנפלות ותחנונים, והקב"ה מתענג מאיתנו שאין אנחנו מתייאשים כלל ובוטחים בו.

חלילה לנו מלהתייאש, יהודים יקרים. ניקח את אומנות אבותינו בידינו, נתפלל לה' בלב שלם, נרבה במצוות ובמעשים טובים, ונבקש מאיתו שיזכה אותנו לשוב בתשובה שלמה באמת. נתחיל מחדש, והפעם במלוא העוצמה, עם רצון אמיתי להיטיב את מעשינו, למען לא נבוש ולא נכלם לעולם ועד. ויהי רצון שנזכה לתשובה שלימה ולקבלה טובה מכאן ואילך, ולהזדככות תמידית.

כתבות נוספות:

תוכניה ערב שבועות תשע"ו

לבחור בחיים של כוח! סדנה חדשה במדרשת שבילי השושנים

מסיבת פורים תשע"ו במדרשיית שבילי השושנים

טבת תשע"ו- מדרשת שבילי השושנים

תוכניה למדרשת שבילי שושנים חודש כסלו תשע"ו

תוכניה של שבילי השושנים לחודש אלול תשע"ה

תוכניה של מדרשת שבילי השושנים לחודש תמוז תשע"ה

הרצאות בחודש תמוז תשע"ה במדרשת שבילי השושנים

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *