דבר הרב – כסלו תש"ע

[heading style="1"]שבע רצון – ומלא ברכת ה'[/heading]

ימי החנוכה המאירים והאהובים, נקבעו על ידי חז"ל, במטרה ברורה: "וקבעו שמונת ימי חנוכה אלו להודות ולהלל". הודיה והלל, הכרת הטוב לה' יתברך המיטיב עימנו בכל יום תמיד. ומכאן, לאחת הנקודות העיקריות בעבודת ה'  – השמחה!

אימרה נאה במעלתה של השמחה, בפרשת כי-תבוא, בעיצומה של התוכחה, אומר הפסוק "תחת אשר לא עבדת את ה' אלוקיך בשמחה ובטוב לבב". וקשה, האם החיסרון הגדול ביותר הוא זה שלא עבד את ה' "בשמחה ובטוב לבב"? האומנם בשל כך מגיעה תוכחה שכזו? התירוץ הוא, שלא חוסר השמחה הוא עצם החיסרון, הבעיה היא התוצאות האיומות המגיעות כתוצאה מחוסר השמחה!! –

מי ששמח וטוב לב, מרוצה ושבע רצון, ויש לו סיפוק רוחני, בכך הוא נועל את הדלת ליצר הרע. אך כאשר עצב ותוגה ממלאים את הלב, מוצא לו היצר חלילה פתח לגרור את האדם אל כל מחוזותיו הנוראיים. וידועה אמרתו של הרה"ק רבי אהרן הגדול מקרלין זי"ע: 'העצבות אינה עבירה, אבל מה שעצבות יכולה לגרום – אין העבירה הגדולה יכולה לגרום. השמחה איננה מצוה, אך הטובה שהיא יכולה להביא, היא לאין ערוך'. מי שמלא בסיפוק רוחני – אינו מחפש שעשועים מיותרים, אינו תר אחרי הבלים, ואינו מחפש כיצד לכלות את זמנו. ניצוץ של שמחה אמיתית מסוגל להציל מהרבה עבירות ודמיונות.

על ידי חיזוק האמונה, על ידי השרשת הידיעה שכל מה שעובר עלינו הוא יפה וטוב, על ידי ראיית יד ה' המיטיב עימנו תמיד, נזכה להגיע לשמחה האמיתית. נשוב ונשנן את דיבורי האמונה, ועל ידי כך נקבע את האמונה בלבנו, וכפי שרמזו זאת בספרים הקדושים בפסוק "האמנתי – כי אדבר" שכשאדם מדבר דיבורי אמונה, על ידי כך הוא קובע את האמונה בלבו. נהלל ונודה לה' יתברך על הניסים הגלויים והנסתרים, נכיר בכך שהוא מלווה אותנו בכל צעד ושעל, ונזכה בעז"ה לכל הטוב.

אין צורך לחפש את השמחה בחוץ, משום שהיא נמצאת בעומק נשמתו הטהורה של כל יהודי. אמנם, כך מבואר בספר 'התניא', לפעמים מתכסה הפנימיות על ידי החטאים חלילה, אבל אם מעוררים את אהבת ה' בלב פנימה, ממילא מגיעים לשמחה האמיתית.

כשהייתי אצל סבי הרב בנימין זאב וויס זצוק"ל בשוויץ, בערוב ימיו, אמר לי: יהודי צריך לזכור שהוא כמו ילד ההולך על גשר צר ללא גדרות, אך אביו עומד לצידו ותומך בו. הילד יודע שהוא עלול ליפול, אך לבו סמוך ובטוח שכל זמן שידו נתונה ביד אביו אין לו מה לפחד כלל. כן אנחנו נבטח בה', כי לא יטשנו ולא יעזבנו לעולם ועד. ובימים של שמחה והודיה נזכה לכל טוב ומיטב, שמחה ואורה לכל השנה.

אמן כן יהי רצון

פרץ מאיר

כתבות נוספות:

תוכניה ערב שבועות תשע"ו

לבחור בחיים של כוח! סדנה חדשה במדרשת שבילי השושנים

מסיבת פורים תשע"ו במדרשיית שבילי השושנים

טבת תשע"ו- מדרשת שבילי השושנים

תוכניה למדרשת שבילי שושנים חודש כסלו תשע"ו

תוכניה של שבילי השושנים לחודש אלול תשע"ה

תוכניה של מדרשת שבילי השושנים לחודש תמוז תשע"ה

הרצאות בחודש תמוז תשע"ה במדרשת שבילי השושנים

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *