דבר הרב – סיון תשס"ח

לאהובי ורעי אנשי קהילתנו הק'!
אנו עומדים כמה ימים לפני היום הנכסף והאהוב, חג מתן תורתנו הקדושה, כידוע מהשל"ה הקדוש, שבאותו יום נותן השי"ת חלק רוחני ליהודי כדי שיתעלה במשך השנה לכן עלינו להתכונן בהכנה גדולה כדי שנהיה ראויים לקבל ברכה בחלקינו הרוחני מה' יתברך.
שומה עלינו להתבונן בדרכי אבותינו, באלו דרכים הם הכינו את עצמם למתן תורתינו הקדושה.
מצאנו בפסוק: "ויסעו מרפידים ויבואו מדבר סיני… ויחן שם ישראל נגד ההר", ומבואר במדרש "רפידים" שרפו ידיהם מדברי תורה. "ויסעו מרפידים" שנסעו מרפידים ועשו תשובה, והיינו שחיזקו את עצמם בתורה. ובהמשך נאמר "ויחן שם ישראל" ומבואר במדרש:"כאיש אחד בלב אחד" התורה מגלה לנו סוד עצום שהדרך האמיתית להגיע לאחדות עם ישראל היא ע"י חיזוק בלימוד התורה, וכפי המבואר בחז"ל שאין כלי מחזיק ברכה, כמו השלום, ואין שלום אלא תורה, דהיינו שכדי לקבל את הברכה, צריך אחדות והאחדות מגיעה ע"י תורה.
וב"ה שקהילתנו מושתתת על חיזוק לימוד התורה וככל שנגביר בס"ד את קביעות העיתים לתורה ונוסיף שיעורים, נזכה לאחדות של "ויחן שם ישראל, כאיש אחד בלב אחד". וע"י כך נזכה לקבל ריבוי ברכה בחג השבועות, ונוכל לקבל כלים נפלאים לרוחניות ולהתעלות, אנו ובני ביתנו, באחדות נפלאה ונזכה למעלות התורה והיראה.
אכי"ר.
פרץ מאיר

כתבות נוספות:

תוכניה ערב שבועות תשע"ו

לבחור בחיים של כוח! סדנה חדשה במדרשת שבילי השושנים

מסיבת פורים תשע"ו במדרשיית שבילי השושנים

טבת תשע"ו- מדרשת שבילי השושנים

תוכניה למדרשת שבילי שושנים חודש כסלו תשע"ו

תוכניה של שבילי השושנים לחודש אלול תשע"ה

תוכניה של מדרשת שבילי השושנים לחודש תמוז תשע"ה

הרצאות בחודש תמוז תשע"ה במדרשת שבילי השושנים

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *