כי רחק ממנו מנחם

[heading style="1"]עצרת הספד רוויית כאב נערכה ב'זיו התורה' ככלות ה'שלושים' לפטירתו של הגאון הגדול, מאיר עינינו, מופלא בדרכיו, הרב מנחם חשאי זכר צדיק לברכה[/heading]

רבות נכתב ונאמר, ורבות עוד יסופר לדור על מרגלית טובה שהיתה בינינו ואיבדנוה, על איש סגולה יקר מפז, מופת לרבים בהליכותיו ובהנהגותיו, תלמיד חכם עצום ושקדן מופלא, פאר המידות, הגאון הגדול, הרב מנחם חשאי זצ"ל.

גדולה האבידה לעולם התורה. שבעתיים עצומה התוגה בקהילת 'זיו התורה', אשר זכתה ליאות לאורו הבהיר, לאור תורתו ותפילותיו, לאור פסיקותיו ושיעוריו, ולאור דרכיו הישרות והנכוחות.

מקומו בבית הכנסת, בסמוך לארון הקודש, אשר נותר יתום, ישמש כבבואה לפינה החמה השמורה לו בלבבות רבות של בני הקהילה, המקוננים על החסר בבחינת 'מי יורה לנו דעה ומי יבין לנו שמועה'.

~~~~~~~~~~~~~~~

בתחילת חודש תמוז, עם כלות השלושים להסתלקותו, נערכה עצרת הספד וקינה, בבית המדרש של 'זיו התורה', במעמד מאות משתתפים, ובהשתתפות מכובדת ומפוארת של רבנים ידועים ואישי שם, גדולי תורה ודיינים מפורסמים, מחיפה ומחוצה לה, אשר פיארו את כותל המזרח בהשתתפותם.

את הערב פתח והנחה ברוב רגש, הרב  יצחק מאדר, אשר הדגיש בדבריו את גודל המתנה שזכינו לה, ואת גודל האבידה שנלקחה מעימנו. זכות גדולה זכתה קהילת 'זיו התורה' שהרב זצ"ל קבע בה את מקום מושבו לתורה ולתפילה, עד שנחטף מעימנו בגזירת שמים.

לא בכל יום רואים כותלי בית המדרש של 'זיו התורה' שורה כה ארוכה של רבנים וגדולי תורה. הלא-הם הרבנים הגאונים שליט"א, אשר נשאו מדברותיהם לפני ציבור הנאספים (הרשימה לפי סדר הנאומים): הרב ניסים בן שמעון, ראש אבות בתי הדין בתל אביב; הרב מאיר יששכר מאזוז שליט"א, אב"ד בירושלים; הרבנים הראשיים של העיר חיפה, הרב שאר ישוב כהן, והרב שלמה שלוש ראש אבות בתי הדין; הראשון לציון הרש שלמה עמאר; והרב ברוך טולידאנו רבה של טירת הכרמל. הרבנים שליט"א, עוררו את הקהל בדבריהם היוצאים מן הלב, ובדברי קינה ונהי על המנוח זצ"ל.

סיום ששה סדרי משנה נערך על ידי הרב אברהם חשאי, בן המנוח, אשר משמש כדיין בנתיבות. לאחר הסיום התקיימה תפילת מנחה ברוב עם.

[heading style="1"]קוים לדמותו[/heading]

הרב המנוח זצ"ל, עלה מתימן כילד צעיר ויתום. כבר מצעירותו ניכרו בו תכונות נעלות ונשגבות, כאשר גולת הכותרת היא שקידתו והתמדתו המופלאים בתורה. הגאון הצדיק הנודע, רבי בן תיון אבא שאול זכר צדיק וקדוש לברכה, אמר אז, באותם ימים, לבנו שיבדלח"ט הרב אליהו שליט"א: אם ברצונך לדעת מהו שקדן – הבט על הבחור מנחם חשאי…

לאחר נישואיו עם זוגתו הרבנית שתליט"א, המשיך בשקידתו ביתר שאת, כאשר הוא עולה ומתעלה כל העת. סדר לימודיו החל בקביעות בשעה מוקדמת ביותר של לפנות בוקר, עד שהפך לשם-דבר של מתמיד ושקדן. השעות, הדקות ואף חלקי הדקות, נוצלו אצלו עד תום.

עם הזמן, החלה תורתו מכרזת עליו מבחוץ, והוא התקבל לדיין בחיפה, ולאחר מכן בבית הדין הגדול בירושלים. משנתו הייתה סדורה ובהירה, וכפי שדרשו חז"ל 'שיהיו דברי תורה מחודדים בפיך'.

מסכת מידותיו הינה מסכת נפלאה בפני עצמו, בהסבירו פנים לכל, בסבלנות ובשלוה. גם בתהלוכות חייו הפרטיות, היה אציל מידות בצורה מעוררת השתאות, הגם שהקפיד לשוות לעצמו פשטות וענוות-חן.

[heading style="1"]מקום משכנו ב"זיו התורה"[/heading]

בשנים האחרונות, סמוך ונראה להקמת המרכז התורני 'זיו התורה', קבע בה הרב זצ"ל את מקום תפילתו, בימי החול והשבת, כאשר דמותו התורנית מאצילה על כל באי הבית הגדול.

מדי בוקר, היה הרב זצ"ל מתפלל במנין ה'נץ' ב'זיו התורה'. מדי שבת מוסר היה שיעור בהלכה ובאגדה. ומדי סעודה שלישית היה נושא מדברותיו. בבואו ובצאתו היו רבים ניגשים אליו לברר את דבר ה' זו הלכה, והוא היה מדריכם בדרך ישרה, בשפה ברורה ונעימה. כך, זכה להאהיב שם שמים על הבריות, ולחזק את בדקי הבית בקרב רבים.

הרבה זוגות עיניים דמעו שם ב'זיו התורה', בשעת ההספדים ולאחריהם. כי אכן, גדולה האבידה עד מאוד.

סח אחד מבאי 'זיו התורה': שתי פנינות יקרות, מעלות רמות, נלוו תדיר אל גדולתו העצומה בתורה של הרב זצ"ל. הראשונה היא דמותו המאירה והקורנת, הסבלנית והמעודדת. והשני היא ענוותנותו ובריחתו מן הכבוד תוך כדי הסתרת גדלותו האמיתית. אל מול מעלות נשגבות אלו, שמו נאה לו, הרב 'מנחם… חשאי…'. זכר צדיק לברכה.

יהיה מליץ יושר עבור המשפחה החשובה והרוממה, עבור קהילת 'זיו התורה', עבור תושבי חיפה, ועבור כל כלל ישראל.

יהי זכרו ברוך.

עצרת השלושים לצפייה באורך מלא (03:31 שע')

הרב מנחם חשאי זצ"ל

הרב מנחם חשאי זצ"ל

 

כתבות נוספות:

תוכניה ערב שבועות תשע"ו

לבחור בחיים של כוח! סדנה חדשה במדרשת שבילי השושנים

מסיבת פורים תשע"ו במדרשיית שבילי השושנים

טבת תשע"ו- מדרשת שבילי השושנים

תוכניה למדרשת שבילי שושנים חודש כסלו תשע"ו

תוכניה של שבילי השושנים לחודש אלול תשע"ה

תוכניה של מדרשת שבילי השושנים לחודש תמוז תשע"ה

הרצאות בחודש תמוז תשע"ה במדרשת שבילי השושנים

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *