נגיל ונשיש בזאת התורה

תלמידי ישיבת רינת אהרון מפתיעים בכל פעם מחדש!
שרשרת של 'סיומי מסכתות', השרו על הישיבה אווירת חגיגית נעלה, לשם ולתפארת.
ביום ב' בכסלו, עם תחילת החודש המסמל את הנצחון על אלו שביקשו 'להשכיחם תורתך', וכימים ההם בזמן הזה – הראו תלמידי הישיבה עוז ותעצומות בהגיעם לפסגות חדשות בלימוד התורה.yeshiva
היה זה שילוב של סיום מסכת תענית, פרי לימודם של אחד הרבנים עם שני תלמידי הישיבה; סיום על מסכת סוכה שערך אחד התלמידים; וסיום שלישי שערך אחד האברכים על מסכת ראש השנה.
מאחורי כל סיום עומד סיפור של השקעה, זריעה בעמל ויגיעה, תוצרת של שקידה והתמדה, וקצירה בשיר ובחדווה. ההתרגשות שהייתה מנת חלקם של תלמידי ורבני הישיבה, הדביקה גם רבים מהקהילה ששמעו ויגל לבם על שמחת התורה המפכה בכל עוז בין כותלי הישיבה ומקרינה על הסביבה כולה.
אשריכם תלמידי חכמים שדברי תורה חביבים עליכם ביותר!
סעודה לכבודה של תורה, נערכה במעמד נכבד ורווי הוד, בבית המדרש ובהשתתפות רבני הישיבה. לצד האורחים היו גם קרובי משפחה שזכו לראות לראשונה את יופיה של תורה ולומדיה – שאכן הביעו את התפעלותם מהמעמד המקודש והמרומם.
רגע מרגש היה בעת שהמסיימים אמרו יחדיו את הבקשה המופיעה לצד ה'הדרן', ומיד לאחר מכן נשמעה שירה אדירה מפיות הבחורים 'אשרי מי שעמלו בתורה'.
ה'חתנים' נשאו בפני הציבור דברי תוכן וחיזוק, בטוב טעם ודעת, במעלת התורה וקניניה; הביעו את תודתם לנותן התורה אשר זיכם לשבת באוהלה של תורה, וכן חלקו שבחים ותודות לרבנים, להורים ולחברים.
רבני הישיבה האצילו את ברכתם למסיימים ולכל בני הישיבה היקרים והנפלאים, שיזכו כולם להתעלות ולעשות חיל בתורה, בשמחה ובחדוה, ויזכו לכל הברכות האמורות ללומדי התורה הקדושה.

yeshiva (1) yeshiva (2) yeshiva

כתבות נוספות:

תוכניה ערב שבועות תשע"ו

לבחור בחיים של כוח! סדנה חדשה במדרשת שבילי השושנים

מסיבת פורים תשע"ו במדרשיית שבילי השושנים

טבת תשע"ו- מדרשת שבילי השושנים

תוכניה למדרשת שבילי שושנים חודש כסלו תשע"ו

תוכניה של שבילי השושנים לחודש אלול תשע"ה

תוכניה של מדרשת שבילי השושנים לחודש תמוז תשע"ה

הרצאות בחודש תמוז תשע"ה במדרשת שבילי השושנים

סגור לתגובות.