אב תשס"ח – סיקור הפעילות בזיו התורה

הפעילות

הגאון רבי חנוך ערנטרוי ראב"ד לונדון בביקרו  ב"זיו התורה"

הגאון רבי חנוך ערנטרוי ראב"ד לונדון בביקרו ב"זיו התורה"

הברוכה ב"זיו התורה" שוקקת חיים רוחניים, רבים פוקדים את המקום בקביעות ושותים בצמא ממימיה- מי התורה.
נוסף לפעילות השוטפת של שעורי התורה, השקפה וגמרא, זוכים באי המקום להתבשם מדבריהם המחזקים של תלמידי חכמים חשובים, אשר מתפעלים מהמקום ומעניקים מברכותיהם לכל העוסקים במצווה.
בחודש האחרון מסרו הרבנים הגדולים, הרה"ג מוצפי שליט"א והגאון האדיר הרב ערנטרוי שליט"א, ראב"ד לונדון, שיחות התעוררות במקום.

הגאון רבי בן ציון מוצפי בביקרו  ב"זיו התורה"

הגאון רבי בן ציון מוצפי בביקרו ב"זיו התורה"

הרה"ג מוצפי עמד בדבריו על הערך העצום של עשייה רוחנית אשר לא ניתן למכרה בעד כל הון שבעולם, הוא צטט מדברי החתם סופר בעקבות מעשה שהגיע לפסיקתו, שם מודגש, כי לפני קיום מצווה- יצר הרע גדול, פעיל ועלול להכשיל את האדם, אך אחרי שקיים האדם מצווה, הוא הרג את יצר הרע ולא יהיה מוכן להמיר את הערך הרוחני בעד כל תמורה גשמית שהיא, ולו המפתה ביותר.
גם הרה"ג ערנטרוי שליט"א ריגש בדבריו את קהל המאזינים: הוא פתח בהתפעלות עצומה מהמקום, השווה את פעילות הרבנים והאנשים המסורים, שהגיעו לכאן על מנת לקדש שם שמיים ולקרב יהודים לתורה ולשמירת המצוות, לעוסקים במלחמת מצווה, להם מובטח מפי הקב"ה שלא יינזקו חלילה, יוכלו לבנות בית נכון בישראל ויזכו בניהם עד עולם לחיי עולם הבא. (עפ"י דברי הרמב"ם בהלכות מלכים)
בהמשך דבריו הדגיש את מעלת ה"מבקש" והשואף לתורה, מעלה המבטיחה לרוכשיה הצלחה בעבודת ה' ושמחה, כנאמר: "ישמח לב מבקשי ה' ". הוא חידד גדל מעלה זו בציטוט מתפילת הלל "ההרים רקדו כאלים" – מילות פסוק זה מדברות על מתן תורה. במילים אלו הר סיני אינו מוזכר כלל, אלא הר כרמל, שהגיע בבקשה אל ה', ובלט בשאיפתו שעליו תנתן התורה.
הר כרמל אמנם לא זכה להיות בסיס לתורה, אך הייתה לו מידה הכרחית לקבלת התורה- ההרים רקדו- הביקוש החזק לתורה.
הרב ערנטרוי סיים את דבריו בברכת הצלחה לכל המבקשים והשואפים בלימודם ובשליחות המצווה.
קהל המאזינים יצא מחוזק משיחות אלו וחדור רצון ושקיקה להמשך עשייה והתעלות

בית הכנסת זיו התורה

כתבות נוספות:

תוכניה ערב שבועות תשע"ו

לבחור בחיים של כוח! סדנה חדשה במדרשת שבילי השושנים

מסיבת פורים תשע"ו במדרשיית שבילי השושנים

טבת תשע"ו- מדרשת שבילי השושנים

תוכניה למדרשת שבילי שושנים חודש כסלו תשע"ו

תוכניה של שבילי השושנים לחודש אלול תשע"ה

תוכניה של מדרשת שבילי השושנים לחודש תמוז תשע"ה

הרצאות בחודש תמוז תשע"ה במדרשת שבילי השושנים

סגור לתגובות.