חדשות ועידכונים

  • תשרי ס"ט – ירושלים עיר של אחדות – טיול לנשות הקהילה
  • אלול תשס"ח – בין הזמנים בישיבתינו "רינת אהרון"
  • אב תשס"ח – סיקור הפעילות בזיו התורה