מדריכות הבית היהודי

לצד מקווה חסדי טהרה  ישנה פעילות גדולה של קירוב, החזקת קשר והדרכה מקצועית להשתתת הבית היהודי על יסודות הטהרה. כ7 טלפניות עובדות במשמרות במסירות גדולה וב"ה

למעלה מאלפיים  וחמש מאות משפחות התקרבו ליסודות היהדות על ידי פעולות הנל. הון רב מושקע מדי חודש בפעילות הקירוב, והתוצאות נעלות על כל דמיון.

מקווה ישראל ה'!

סגור לתגובות.