תנועת נוער בני ציון

עשייה ברוכה מוקדשת לפעילות בית ספרית מידי שבוע, נאספים תלמידים רבים אל הסניפים של  תנועת הנוער בני ציון לפעילות ערכית באור היהדות. במסגרת התנועה מתקיימות פעילויות חברתיות מגוונות בשעות אחה”צ והערב.

הצימאון של התלמידים ובני הנוער מזמין את הרכזים להוסיף עוד ועוד הרצאות, פעילויות וסדנאות, והתוצאות מדברות בעד עצמן.

בני נוער רבים, אשר החלו את דרכם במועדונים, התחזקו בשמירת תורה ומצוות, וחלקם השתלב במסגרות תורניות שונות. כיום, ישנם ארבעה מועדוני נוער, במספר שכונות בעיר, הפועלים בהצלחה ובביקוש הולך וגובר.

סגור לתגובות.