הרב אלדד סבג

  • לא כדאי להתחיל עם היצר – פרשת כי תצא
  • אפקט הפרפר – פרשת שופטים
  • כח הבחירה – פרשת ראה
  • מזון רוחני – פרשת עקב
  • התפילה – קולה של נשמה – פרשת ואתחנן
  • כיצד נפתח תיק גירושין? – פרשת דברים
  • אל יתהלל הגבור בגבורתו – פרשת דברים
  • פרשת מטות מסעי
  • קנאות לשמה – פרשת פנחס
  • זאת חוקת התורה – פרשת חוקת